Werkgroep duurzame Fluitersmaat

Wijkinitiatief Duurzame Fluitersmaat is opgezet na de gemeentelijke klimaattafels (2019), en aangemoedigd door RRE-subsidie (Regeling Reductie Energie).

Onder het motto: “Hoe met eenvoudige middelen en doordacht gedrag het energieverbruik fors omlaag kan” legt wijkinitiatief Duurzame Fluitersmaat nadruk op stapsgewijs energie besparing. Informatieavonden, warmtewandelingen en maatwerk-adviezen voor ‘model’woningen zijn georganiseerd.

Een warmtecamera en meetinstrumenten om energie-slurpers bloot te leggen zijn beschikbaar. Met het wijkinitiatief werken twee energiecoaches mee die op afspraak bewoners adviseren.

Duurzaamheid gaat ook over verbetering van onze leefomgeving en vooral het behoud van leven daarin. Daarom zetten we in op meer biodiversiteit in de wijk met als speerpunten inheems groen en terugkomst van insecten. Daarbij horen ook groene daken en het aftappen van regenwater

Verdere informatie, over Duurzame Fluitersmaat met Powerpoints van de informatie-avonden is te vinden op www.fluitersmaat.nl/duurzaam.htm

Pin It on Pinterest

Share This