Renkum verduurzaamt samen

Samen versnellen

Renkum Verduurzaamt Samen is een groeiend netwerk waarin inwoners, bedrijven, de gemeente, kennisinstellingen en andere organisaties samen werken aan diverse projecten en initiatieven met als doel om tot een klimaatneutraal en klimaatrobuust Renkum te komen. We verbinden kennis, ervaringen en ideeën op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. De Renkumse samenleving is namelijk allerminst passief… Samen slaan we de handen ineen en draagt ieder zijn of haar steentje bij.

 

Laatste nieuwsberichten

Zonnepanelen dekken stroomverbruik Kracht en Vriendschap

Zonnepanelen dekken stroomverbruik Kracht en Vriendschap

Sinds begin 2019 heeft de Renkumse vereniging zonnepanelen op het dak van haar accommodatie in gebruik, waarmee Kracht en Vriendschap haar verbruik van electrische energie vrijwel helemaal afdekt. Er zijn 16 zonnepanelen van elk 280 Wp in gebruik wat dus in totaal...

Lees meer
Gemeente Renkum stelt cofinanciering beschikbaar

Gemeente Renkum stelt cofinanciering beschikbaar

Gemeente Renkum stelt cofinanciering beschikbaar In het coalitieakkoord 2019 – 2022 is opgenomen dat de gemeente geld vrijmaakt voor cofinanciering. Door een gedeelte van de kosten voor activiteiten te financieren worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke...

Lees meer

Klimaattafels en Klimaattop

Een van de initiatieven om invulling te geven aan de verduurzaming van Renkum zijn de zogeheten klimaattafels. Iedereen die een bijdrage kan en wilt leveren aan “Renkum verduurzaamt samen” kan zitting nemen aan een van deze klimaattafels. In gesprek met elkaar worden thema’s vormgegeven en uitgewerkt tijdens het proces dat volgt.

Door aan verschillende onderwerpen aan de tafels te werken laten we het netwerk verbinden en groeien en geven we van onderop, met elkaar en samen input. Daarnaast zijn de resultaten van deze klimaattafels, die tijdens de afrondende Klimaattop in juni 2019 worden gepresenteerd, voor de gemeente de basis voor het klimaatbeleid van de komende jaren.

Agenda met alle overkoepelende evenementen

Donderdag 10 oktober 2019

Start zwerfafvalpilot door Stichting GoClean

Op donderdag 10 oktober vindt de start van de zwerfafvalpilot door stichting GoClean plaats. Renkum is een van de plaatsen waar GoClean in samenwerking met de gemeente en provincie een proef gaat doen om de bewustwording over zwerfafval te vergroten. Binnenkort volgt op deze website alle informatie over deze pilot.

Meld u aan via het formulier

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

duurzaam@renkum.nl

(026) 33 48 111

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Ma t/m vrij van 8.30 uur - 17.00 uur

Contactformulier