Weverstraat e.o. duurzaam

Weverstraat e.o. duurzaam

“Weverstraat e.o. duurzaam” is een lokaal initiatief om samen kansen te verkennen voor duurzaamheid van woning en woonomgeving. In 2018 heeft de Stichting Klimaatgesprekken diverse bijeenkomsten georganiseerd over duurzaamheid en klimaat. Daaruit is een groep voortgekomen die wilde onderzoeken of er op buurtniveau belangstelling was om concrete acties te ontwikkelen. Met ondersteuning van de gemeente en het Energie Loket is er op 10 december 2018 een informatieavond belegd in de Concertzaal waar ongeveer 90 belangstellenden op af zijn gekomen. Uit de discussie bleek dat er vooral interesse was voor:

  • Duurzame energie in wijk en woning: hoog op de agenda staan isolatie en zonne-energie, maar ook andere vormen van energievoorziening en de transitie naar ‘0 op de meter’;
  • Duurzaam vervoer: is er belangstelling in de wijk om de introductie van elektrische deelauto’s of andere vormen van transport verder uit te zoeken en uit te voeren
  • Groen, Water en Leefbaarheid, met aandacht voor waterafvoer, infiltratie, groen en moestuinen, circulaire economie, sociale duurzaamheid en nog veel meer.

 

Degenen die echt met deze problematiek aan de gang willen zijn in januari 2019 opnieuw bijeengekomen. Er zijn vier werkgroepen en een coördinatiegroep gevormd met in totaal ongeveer 30 deelnemers. Deze groepen zijn bezig een agenda en concreet actieplan op te stellen en een website met databank in te richten. Het initiatief kent geen vooropgezette doelen. De leden formuleren hun eigen doelen en activiteiten. Tegelijkertijd spelen er een aantal gemeentelijke acties zoals collectieve inkoop en klimaattafels waar het buurtinitiatief op in kan spelen. Michiel: “Mensen die belangstelling hebben voor een dergelijke aanpak zijn altijd welkom op een van de avonden in het Filmhuis.”

Geïnteresseerd in dit initiatief? Neem dan contact op via duurzaam@renkum.nl.

Pin It on Pinterest

Share This