Wat staat er in de RES

Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen.

Het doel is om in 2030 in Nederland 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken op land. Ook komt er in te staan hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt.

​​​​​​RES 1.0 Arnhem Nijmegen

Alle betrokken inspanningen – 16 gemeenten, provincie en 3 waterschappen – hebben positief besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Arnhem Nijmegen. Alle reacties van de gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van de provincie en waterschappen en ook een aantal reacties van belanghebbenden zijn verzameld in een oplegnotitie die worden meegenomen naar het traject voor de RES 2.0. 

Start RES 2.0 na zomer 2021

Na de zomer start de nieuwe fase van de RES, de RES 2.0. In die fase verschuift het zwaartepunt van de RES-activiteiten van het regionale naar het (boven) lokale niveau. Nieuwe projecten voor zonnevelden en windturbines worden georganiseerd door de betrokken gemeenten. In de RES 1.0 zijn in Renkum twee zoekgebieden voor zonnevelden ingetekend. Deze twee zoekgebieden zijn hetzelfde als twee van de zoekgebieden in de visie grootschalige opwek.  Dit betekent dat we de komende jaren binnen deze twee gebieden op zoek gaan naar mogelijkheden voor zonnevelden.

De RES blijft zich richten op regionale activiteiten zoals het behouden van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, het sturen op een efficiënt energienetwerk, het monitoren van het bod van onze regio, het voortzetten van de structurele gesprekken in de warmteclusters en de afstemming met andere RES-regio’s.  

Het streven is om eind 2021 een overzicht te bieden op welke manier projecten vanuit de RES een vervolg krijgen en of dat op lokaal of regionaal niveau is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RES? Bekijk de animatie Wat is de Regionale Energiestrategie of kijk op de website van het Nationaal Programma RES.

Pin It on Pinterest

Share This