Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Bedrijfscollectieven kunnen subsidie aanvragen. Een bedrijfscollectief is een samenwerkingsverband van bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties of brancheorganisaties. Als doelgroep heeft het collectief in ieder geval de aangesloten bedrijven of instellingen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van externe deskundigen. Deze deskundigen helpen een plan van aanpak uit te voeren. Dit plan is gericht op werven voor, coƶrdineren van, evalueren van en communiceren over de energiescan.

Ook kunnen deskundigen begeleiden bij het in kaart brengen van maatregelen, met behulp van de energiescan die uitgaat van de Erkende Maatregelenlijst. Dit biedt inzicht in de kosten en terugverdientijd van de wettelijk verplichte maatregelen, en op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd.

Meer lezen, klik dan hier

Pin It on Pinterest

Share This