Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco is een papierproducent, gelegen aan de oevers van de Rijn in Renkum en verkent momenteel de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet waarmee huizen, bedrijven en instellingen verwarmd kunnen worden. Op lange termijn verdwijnt aardgas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte uit de industrie, warmte uit oppervlaktewater, bodem of lucht biedt een duurzaam alternatief.

Daarnaast wordt er al jaren gewerkt om de bedrijfsprocessen te verduurzamen. Parenco produceert sinds 2009 haar product op basis van 100% oud papier. Daarnaast wordt op dit moment ongeveer 40% van de benodigde warmte (stoom) op duurzame wijze opgewekt. De papierproducent is zich bewust van de invloed van haar activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en is daarom continu bezig te onderzoeken of deze activiteiten op een veiligere, gezondere en duurzamere wijze kunnen worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de website.

Meld u aan via het formulier

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Ook als wijk aan de slag?

Dan kunt u uw initiatief bij ons aanmelden

duurzaam@renkum.nl

(026) 33 48 111

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Ma t/m vrij van 8.30 uur - 17.00 uur

Contactformulier

Pin It on Pinterest

Share This