RES – Regionale Energie Strategie 

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Renkum maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. Om dit in onze gemeente voor elkaar te krijgen, werken wij in de regio Arnhem Nijmegen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). 

Wat staat er in de RES? 

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen. En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt. 

Samenwerking RES 

Alle gemeenten van de energieregio Arnhem-Nijmegen werken samen aan deze grote opgave. Dat doen we met andere partijen, zoals de provincie Gelderland, de andere regio’s in de provincie, de waterschappen, energienetwerkbedrijf Alliander, het bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, energiecoöperaties en inwoners. Op bijeenkomsten verkennen we de mogelijkheden en wensen. 

Pin It on Pinterest

Share This