De gemeente Renkum gaat aan zogeheten ‘klimaattafels’ brainstormen met inwoners en organisaties om samen te bepalen hoe zij Renkum duurzamer kunnen maken. De gemeente laat weten dat de plannen die voortvloeien uit deze gesprekken de komende jaren de basis van het Renkumse klimaatbeleid zullen vormen. Onder het motto ‘Renkum verduurzaamt samen’ wil de gemeente aan de slag wil gaan om Renkum klimaatneutraal te maken. Daarom werkt zij aan een ‘lokaal klimaatakkoord’. Om dit akkoord te realiseren, organiseert de gemeente haar ‘klimaattafels’. ‘Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren, kan zitting nemen aan deze klimaattafels’, aldus de gemeente Renkum.

Burgers bepalen het beleid

De gemeente nodigt inwoners, bedrijven, jongeren en andere partijen uit om ‘een groeiend en lerend netwerk op te zetten’. Het plan is dat er door middel van de brainstormsessies thema’s worden vormgegeven en worden uitgewerkt.
Resultaten van de klimaattafels worden tijdens de afrondende klimaattop in het voorjaar of de zomer van 2019 gepresenteerd. Volgens de gemeente Renkum zullen de resultaten de basis vormen voor het klimaatbeleid van de komende jaren. De kick-off van de klimaattafels vindt plaats op donderdag 21 februari.

Voor meer informatie zie onderstaande links:
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2398743/Renkumer-bepaalt-zelf-hoe-het-klimaat-verbeterd-wordt

Inwoners gemeente Renkum aan het woord: 2018/2019
https://www.youtube.com/watch?v=ZPAXuJK45N4

Schone Buurt Coach Herman
https://www.youtube.com/watch?v=QBMfKEG-xck

De Woonwensenscan van Energieloket Midden Gelderland
https://www.youtube.com/watch?v=xXMakI3NOXs

Regenwater afkoppelen, zuivere winst
https://www.youtube.com/watch?v=mRquyJgV0vg

Pin It on Pinterest

Share This