Regionale Energie Strategie

Regionale Energiestrategie

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Renkum maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. Om dit in onze gemeente voor elkaar te krijgen, werken wij in de regio Arnhem Nijmegen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Meer informatie over de RES?

Kijk dan eens op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen.

En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt.

Animatie RES

Grafische weergave die het proces van de Regionale Energiestrategie weergeeft.

Animatie RES

Grafische weergave die het proces van de Regionale Energiestrategie weergeeft.

Animatie RES

Grafische weergave die het proces van de Regionale Energiestrategie weergeeft.

Animatie RES

Grafische weergave die het proces van de Regionale Energiestrategie weergeeft.

Duurzaam wijkinitiatief aanmelden?

Gemeente Renkum helpt duurzame wijkinitiatieven graag verder. Meldt daarom uw wijk aan via onderstaande knop

Stappenplan voor Duurzame Wijkinitiatieven

Het stappenplan bestaat uit 10 concrete stappen die ieder wijkinitiatief op weg kunnen helpen.

Energie 

Renkum kent al heel veel verschillende initiatieven om lokaal energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Dit gaat van collectieve inkoop van zonnepanelen tot plannen voor zonnevelden. 

Waterturbine bij de stuw Driel

Hevea Initiatief wil waterkracht toepassen op en/of nabij het stuwcomplex Driel/Heveadorp om duurzame elektriciteit te leveren…

Zonnevelden landgoed Quadenoord

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Het doel is om in de…

Heveadorp Wijk van de Toekomst

Heveadorp verkent opties om als wijk aardgasvrij te worden. Daarvoor neemt de wijk deel aan…

Energieloket Midden Gelderland

Bij het Energieloket Midden Gelderland kunt u terecht voor tips over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies…

Rijn en IJssel Energie Coöperatie

De Rijn en IJssel Energiecoöperatie gaat voor lokale, schone en betaalbare energie. Meer weten?

Vallei Energie

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken. Meer weten? Klik op onderstaande knop.

Duurzame consumptie 

Duurzaam consumeren biedt voordelen voor mens, milieu en economie. En het is op financieel gebied aantrekkelijker dan mensen denken. Maar hoe consumeer je duurzaam? En hoe zorg je er voor dat (zwerf)afval voorkomen wordt? Wij hebben een aantal initiatieven op een rijtje gezet. 

De Ommuurde Tuin

De Ommuurde Tuin ligt in de historische moestuin van koning Willem III op Landgoed …

Biologische Boerderij Veld en Beek

Veld & Beek is een biologische boerderij met ossen in…

Fairtrade groep Renkum

Sinds 2012 heeft de gemeente Renkum de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Dat houdt in dat…

Zwerfafvalbrigades

Plastic, blikjes en ander zwerfvuil, het is voor velen een doorn in het oog. Geniet u ook van een mooi…

Repair cafe Oosterbeek

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na…

Schone Buurt Coach

Welk afval moet in welke bak of zak? Wat is het nut van afval scheiden? Dit soort vragen…

Wereldwinkel Oosterbeek

In de wereldwinkel in Oosterbeek vindt u originele cadeaus, heerlijke chocolade, mooie wijnen en…

App tegen voedselverspilling: Too Good to Go

We gooien per jaar heel wat eten weg met z’n allen. Maar liefst 40%…

Hoeve Klein Mariëndaal

Hoeve Klein Mariëndaal is prachtig gelegen op een eeuwenoud landgoed net buiten Oosterbeek…

Repair cafe Renkum

Niks weggooien! Het Repair Café Renkum is een initiatief van Jan Splinter en Het Huis van Renkum…

Uw initiatief hier?

Dan kunt u uw initiatief bij ons aanmelden door op onderstaande knop te klikken.

Duurzame bedrijven en organisaties 

Steeds meer bedrijven in Nederland zijn zich bewust van de noodzaak van duurzaam ondernemen. Zij zetten zich in voor verandering, door bijvoorbeeld minder energie en grondstoffen te gebruiken of over te stappen op duurzame alternatieven. 

Groene Waarden

In de afgelopen jaren heeft Hooijer het voormalige steenfabrieksterrein ‘Groene Waarden’ in Doorwerth.

Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco is een papierproducent, gelegen aan de oevers van de Rijn in Renkum…

Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Opkomen voor het behoud van de schepping is een feest!

Schut Papier

Schut Papier in Heelsum bestaat al bijna 400 jaar, maar gaat met de tijd mee. Het bedrijf produceert duurzaam.

Bureau Cambium

Bureau Cambium is een kleine winkel in het centrum van Oosterbeek, een divers en breed assortiment duurza…

Pro Persona

Pro Persona maakt werk van duurzaamheid en kent sinds 2018 een duurzaamheidsbeleid…

Firm of the Future

De Sustainable Transitiemanagers van Firm of the Future zijn experts op het gebied van sustainable strategieën…

Groen en water 

De stijging van de temperatuur op aarde heeft enorme gevolgen. Voor onze gezondheid, voor plant- en diersoorten, laag gelegen gebieden, gewasopbrengst en natuur. In Renkum betekent klimaatverandering dat we vaker te maken krijgen met extreme regenval en hittegolven. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. De volgende initiatieven zijn daar al mee bezig. 

Afkoppelcoach Regenwater

Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee omgaan. Dat geldt voor water uit…

Renkums Beekdal

De Stichting Renkums Beekdal is een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, IVN Zuidwest…

De Tuinen van MergenMetz

Biodiversiteit en ecologie. Grenzend aan de Wolfhezer Heide en Bossen liggen De Tuinen van MergenMetz. 

Het Groene Spoor

Het Groene Spoor is het eerste ecologisch verantwoorde wooninitiatief in de gemeente Renkum…

IVN Zuidwest Veluwezoom

De IVN Afdeling Zuidwest Veluwezoom ligt in een bijzonder gebied van de stad Wageningen en gemeente Renkum…

Rosande Gaerd

Appels plukken in je eigen boomgaard is niet voor iedereen weggelegd. Maar buurtbewoners van de Wijnand…

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee…

Pin It on Pinterest

Share This