Het wijkinitiatief Clusterwoningen in Doorwerth is gestart met het ontdekken van de goede en zwakke plekken van hun woningen. Met de professionals Esther Schenkelaars van lbs63 energieke architectuur, energetisch ontwerper, i.s.m. ingenieursbureau Peter van der Kleij, kunnen zij dankzij de RRE-subsidie aan de slag. De eerste stap is het analyseren van een 3-tal representatieve clusterwoningen, en het maken van een prototype advies met menukaart voor het verduurzamen. De bedoeling is dat iedere Clusterwoning hier zijn voordeel mee kan doen, voor zijn eigen situatie, in eigen tempo, op een manier die aansluit bij wat er al wel en niet gedaan is aan de woning.

Wat gaan zij doen?
Allereerst gaan we heel goed naar de woning kijken, vertelt Esther. Vooral naar de buitenkant (de schil van de woning) als één geheel. We gaan kijken waar de zwakke punten zitten, hoe je comfort en energieverbruik kunt verbeteren en waar je grote slagen kunt maken. Bewoner Miranda zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden als het comfort bij de koude (spouw)muur zou verbeteren; ze wonen namelijk in een hoek-woning. En daarnaast zou ze het heel fijn vinden, als het energieverbruik fiks omlaag zou gaan. Esther geeft aan dat ze vooral naar de warmtevraag gaat kijken, en hoe die omlaag kan, maar ook de zonnepanelen komen aan bod.

Hoe doe je dat dan meer precies?
De gegevens van de woning en hoe de woning wordt gebruikt, worden voor de analyse in een natuurkundig rekenprogramma gestopt. Dit is een programma dat wereldwijd wordt gebruikt. Vervolgens kun je allerlei gegevens berekenen zoals de energievraag, en ook luchtvochtigheid, de luchtkwaliteit zoals het CO2-gehalte, de benodigde ventilatie. We stoppen de woning ook in Google Maps, zodat we rekening kunnen houden met de bezonning, zelfs met schaduw van de bomen kan rekening worden gehouden.

Hoe kunnen wijkbewoners daar hun voordeel mee doen?
Van 3 woningen die nog in de originele staat zijn en daarom goed model staan voor ‘de clusterwoning’ wordt een analyse en prototypeadvies gemaakt. Deze woningen krijgen een privé-advies. Dit privé-advies wordt geanonimiseerd en is daarmee een basis voor adviezen aan andere clusterwoningen en de menukaart met stappen die je kunt nemen. In het menu kijken we als ‘stip op de horizon’, ook naar de route voor betaalbaar gasloos wonen. Op 24 maart is de online-bijeenkomst waarin de eerste bevindingen worden gedeeld met de clusterbewoners.

Kijk voor meer informatie over dit wijkinitiatief op: https://www.clusterwoningen.nl/

 

 

Pin It on Pinterest

Share This