Privacy verklaring

Privacy verklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Renkum zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat, zoals bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Dat is vastgelegd in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgeving.

Als gemeente verwerken wij uw persoonsgegevens onder andere voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Hierbij volgen wij de AVG. Deze wet helpt uw privacy te beschermen.

Uw rechten
In de AVG is vastgelegd hoe wij moeten omgaan met uw persoonsgegevens. U heeft een aantal rechten als wij uw gegevens gebruiken:

  • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren;
  • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente;
  • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
  • recht van verzet tegen het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als een rechtmatige grondslag hiervoor ontbreekt.

Verzoek indienen
Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Dien dan een verzoek bij ons in. Stuur dit verzoek naar gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Of stuur een e-mail naar duurzaam@renkum.nl. Uw verzoek handelen wij binnen een maand af. Voor het inzien van uw persoonsgegevens is het nodig dat u zich kunt legitimeren.

Vragen?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via duurzaam@renkum.nl. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de privacywetgeving door de gemeente.

Wilt u meer weten over uw privacy rechten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de nationale toezichthouder. Kijk voor algemene informatie over privacy en persoonsgegevens op de website van de Rijksoverheid.

Pin It on Pinterest

Share This