Over Renkum verduurzaamt samen

Over ons

In 2019 startte Renkum Verduurzaamt Samen, een netwerk waarin inwoners, bedrijven, de gemeente, scholen en andere organisaties elkaar inspireren en samenwerken aan diverse initiatieven met als doel om tot een duurzaam Renkum te komen. We verbinden kennis, ervaringen en ideeën op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie. Het is een netwerkorganisatie die alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties in de gemeente Renkum uitnodigt, verbindt en faciliteert om mee te denken en te werken aan het verduurzamen van Renkum. Mee doen? Meld je aan via het contactformulier. 

De Renkumse Klimaattafels

Er zijn vele enthousiaste deelnemers die in 2019  aan klimaattafels hebben deelgenomen om samen met de gemeente een lokaal klimaatakkoord te maken. Meer dan 80 tafeldeelnemers werkten aan dit Renkums klimaatakkoord, waar  plannen, ideeën, ambities en concrete afspraken voor de komende jaren in staan om tot een klimaatneutraal en klimaatrobuust Renkum te komen. Deze plannen zijn tijdens een lokale klimaattop in juni 2019 overhandigd aan wethouder Maouche. Het Renkums klimaatakkoord dient dan ook als input voor het uitvoeringsprogramma klimaat van de gemeente Renkum.

Het Renkums klimaatakkoord is tot stand gekomen door de tafeldeelnemers en de voorzitters van de klimaattafels:

Marco Kemper (tafelvoorzitter grootschalige opwek)
Willem Jaap de Vries (tafelvoorzitter grootschalige opwek)
Annewil Hooijer (tafelvoorzitter duurzame bedrijven)
Monique van Gerwen (tafelvoorzitter duurzame consumptie)
Louis ter Huurne (tafelvoorzitter wijkgerichte aanpak)
Wilmer Noome (tafelvoorzitter groen en water)

Algehele impressie van de kick-off

Op 21 februari 2019 was de kick-off bijeenkomst met een groot aantal deelnemers die over 8 grotere thema’s gebrainstormd hebben. Vervolgens zijn er tijdens de bijeenkomst vijf focus thema’s (klimaattafels) gekozen door de aanwezigen. Bekijk onderstaand filmpje voor een algehele impressie van de bijeenkomst.

Pin It on Pinterest

Share This