Afgelopen zaterdag is een heel team van de Lions club Renkum  voor de tweede keer bezig geweest om zwerfafval op te ruimen. Wat een goed initiatief! In 4 groepjes van 2-3 personen hebben zij het centrum van Renkum – ruwweg het gebied tussen de Groeneweg in het noorden en de wilgenpas in het zuiden – opgeruimd. Met de gemeente Renkum hebben zij afgesproken om vier keer per jaar het centrum van Renkum te ontdoen van zwerfafval. De gemeente stelt hier een geldelijke beloning tegenover, die de stichting stort in haar goede doelen kas. Op die manier dragen zij ook bij aan sociale duurzaamheid.

Steeds vaker vormen buurtgenoten samen een zwerfafvalbrigade en ruimen regelmatig het zwerfafval in eigen omgeving op. In Renkum en Oosterbeek zijn al verschillende inwoners die in groepen zwerfafval opruimen. De gemeente Renkum omarmt deze initiatieven en stelt onder meer hesjes, knijpers en vuilniszakken ter beschikking om het zwerfafval te kunnen opruimen. Ook kunnen zakken opgehaald zwerfafval via ACV ingezameld worden.

Wilt u zich aanmelden bij een bestaande groep? Of een groep oprichten? U kunt dan contact opnemen met duurzaam@renkum.nl

 

Pin It on Pinterest

Share This