De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.

Bestaande en nieuwe elementen

De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO-emissies.

Enkele SDE++-categorieën uitgelicht

Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen.

In 2020 wordt de SDE++ voor verschillende categorieën van CCS opengesteld.
Een andere verbredingsoptie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Andere nieuwe SDE++-categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

Meer informatie over alle SDE++-categorieën leest u in de Kamerbrief (zie onder).

SDE++ 2021

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond. Er zijn naar verwachting ook andere technologieën die door de SDE+ ondersteund kunnen worden. Het PBL is het gevraagd om onderstaande (categorieën) van technieken door te rekenen:

 • Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta);
 • CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw;
 • Elektrificatie op offshore-productieplatformen;
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG, gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en bosbouwafval);
 • Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-recycling).

Meer weten?

Kamerbrief, 17 februari 2020, Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Pin It on Pinterest

Share This