De ondertekening plaats van het Lokaal Klimaatakkoord vond donderdagavond 27 juni 2019 plaats door wethouder Joa Maouche en de tafelvoorzitters van Renkum verduurzaamt Samen. Dit gebeurde vanaf 19.45 uur bij het Dorenweerd College in Doorwerth in het bijzijn van de kinderburgemeester van Renkum. Dit Klimaatakkoord is tot stand gekomen in een bijzonder participatief proces. Meer dan honderd mensen uit de gemeente Renkum (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente) hebben hieraan gewerkt. Op 21 februari 2019 was de kick-off bijeenkomst met een groot aantal deelnemers die over acht thema’s gebrainstormd hebben. Vervolgens zijn er tijdens de bijeenkomst vijf focus thema’s (klimaattafels) gekozen door de aanwezigen: Wijkgerichte aanpak, Grootschalige energie opwek, Groen & water, Duurzame bedrijven en Duurzame consumptie. De afgelopen vier maanden is per klimaattafel gewerkt aan het formuleren van doelen en het ontwikkelen en verbinden van kennis, ervaringen en ideeën op deze thema’s. De opbrengsten en plannen van alle Klimaattafels zijn gebundeld en vormen het lokaal klimaatakkoord, waarin alle plannen, ideeën en ambities verder zijn uitgewerkt.

De ondertekenaars spannen zich in om een bijdrage te leveren en Renkum in 2040 Klimaatneutraal en Klimaatrobuust te maken. Zij nodigen iedereen die een bijdrage wil leveren van harte uit deel te nemen in het vervolg. Kijk voor meer informatie en de producten die aan de tafels zijn ontwikkeld op de pagina van het klimaatakkoord.

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail
Opening van het de klimaattop door kinderburgemeester Remi Bakker, tijdens de klimaattop in het Dorenweerd College te Doorwerth.

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail
De ondertekening van het Lokaal Klimaat-akkoord door wethouder Joa Mouche en deelnemers aan de klimaattafel duurzame bedrijven tijdens de Klimaattop in het Dorenweerd College te Doorwerth.

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail
De ondertekening van het Lokaal Klimaat-akkoord door wethouder Joa Mouche en de tafelvoorzitters van Renkum Verduurzaamt Samen tijdens de Klimaattop in het Dorenweerd College te Doorwerth.

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail
De ondertekening van het Lokaal Klimaat-akkoord door wethouder Joa Mouche en de tafelvoorzitters van Renkum Verduurzaamt Samen tijdens de Klimaattop in het Dorenweerd College te Doorwerth.

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail

 • facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Gmail
Ondertekening Klimaatakkoord tijdens de Renkumse Klimaattop in het Doorenweerd College in Doorwerth.

Pin It on Pinterest

Share This