Tijdens de kick-off avond in de Theaterzaal in Oosterbeek waren meer dan 100 mensen aanwezig om met elkaar aan de slag te gaan voor een duurzaam en toekomstbestendig Renkum. De gemeente wil zijn duurzaamheidsplannen voor de komende jaren graag vormgeven mét de inwoners van de gemeente Renkum. Met de beweging “Renkum Verduurzaamt Samen” geeft Wethouder Joa Maouche tijdens de aftrap het startsein om samen aan de slag te gaan. De komende maanden staan in het teken van de zogenaamde klimaattafels. Een afvaardiging van de Renkumse samenleving gaat met elkaar invulling geven aan een vijftal thema’s die allemaal te maken hebben met het toekomstbestendig maken van Renkum.
Per tafel zijn op deze thema’s tijdens de kick-off eerste verdiepingsslagen gemaakt en is een eerste verkenning gedaan welke projecten opgepakt kunnen worden.

De avond startte met een openingswoord van de wethouder. Daarin gaf hij aan dat ook de gemeente Renkum zijn steentje wil bijdrage en maatregelen wil treffen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarvoor is de Remkumse samenleving nodig met koplopers die de eerste stappen zetten. Op de vraag wie zich van de aanwezigen tot de klimaatfanatici rekenden, reageerde 10% bevestigend! Vervolgens hebben de tafelvoorzitters in een pitch van één minuut hun thema gepresenteerd. Na de pitches was er een klimaatmarkt: alle aanwezigen konden zich verder oriënteren op de verschillende onderwerpen. Het doel van de avond was tweeledig. Aan de ene kant was er ruimte om elkaar te leren kennen en de zeven thema tafels te ontdekken. Aan de andere kant werd er van de aanwezigen gevraagd welke kansen zich aandienden per tafel.

Uiteindelijk is er door middel van stemming een keuze gemaakt met welke vijf thema’s de vijf klimaattafels aan de slag gaan. De deelnemers moeten zelf in de actie en zelf aan de slag. De gemeentelijk organisatie is faciliterend aan het proces, maar legt het eigenaarschap duidelijk bij de deelnemers aan de tafels.

Wilt u ook bijdragen?
Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het verduurzamen van Renkum, kan zitting nemen aan een van deze klimaattafels. Door via deze tafels aan verschillende onderwerpen te werken, verbinden we inwoners, bedrijven en, de gemeente, kennisinstellingen en andere organisaties met elkaar om zo een groeiend en lerend netwerk op te zetten. Daarnaast worden de thema’s mobiliteit en verduurzaming bij VvE’s verder uitgewerkt en wordt er een expertgroep opgezet om de vijf klimaattafels met kennis en expertise te ondersteunen. Wilt ook u ook bijdragen aan een van de thematafels. Via het contactformulier op de Contact pagina meldt u zich aan.

Onderstaand nog een greep uit de verschillende acties die benoemd zijn door de klimaattafels om op te pakken:
• Gedragsverandering bij iedereen
• Afvalvermindering
• Opstarten platform bedrijven
• Bedrijventerreinen 2030 energieneutraal
• Startpakket voor verduurzamen woning
• Beter en duurzaam vervoer in wijk
• Mini pool aan experts
• Onderzoek naar synthetisch aardgas
• Aandacht voor mensen die weinig te besteden hebben
• Potentiekaart met wensen voor projecten die we willen en kunnen ondersteunen

Pin It on Pinterest

Share This