Hevea Initiatief

Hevea Initiatief

In 2015 hebben drie bewoners van Heveadorp, Wim Schoonderbeek, Wim Huysman en Ab Reparon, het initiatief genomen om Heveadorp duurzamer te maken. Als eerste is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om al dan niet gezamenlijk in Heveadorp duurzame energie op te wekken en hoe te komen tot een wezenlijke energiebesparing.

Het initiatief wordt in 2018 breder uitgezet in de gemeente Renkum en er staat een aantal uitdagende projecten op stapel. Dat vraagt veel van de vrijwillige inzet van de initiatiefnemers en is helaas voor Ab Reparon aanleiding om zich na deze eerste 3 jaar terug te trekken uit het team en zijn activiteiten binnen het Hevea Initiatief te staken. Wim Huysman heeft zijn rol binnen het Hevea Initiatief teruggebracht van trekker aan het front naar technisch adviseur op de achtergrond. Gelukkig is inmiddels Albert Bloem het TrekkersTeam komen versterken. Twee mensen voor het TrekkersTeam is echter te weinig om Hevea Intiatief te kunnen voortzetten. Wij willen dan ook graag uitbreiding naar een team met 5 personen met een leuke mix van mannen en vrouwen.

Naast dit TrekkersTeam zullen op ad hoc basis meerdere andere bewoners van Heveadorp zich actief in zetten voor het verduurzamen van Heveadorp en overdragen van de kennis die hierbij wordt opgedaan naar andere dorpen in de gemeente Renkum en naast liggende dorpen.

Geïnteresseerd in dit initiatief? Neem dan eens een kijkje op de website van Hevea.

Pin It on Pinterest

Share This