Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte vast

De Transitievisie Warmte is op woensdag 24 november 2021 door de gemeenteraad van Renkum unaniem vastgesteld.

In de Transitievisie Warmte (pdf, 1,5 MB) is een route naar een aardgasvrij Renkum in 2040 uitgestippeld. Aan de hand van een tijdspad is inzichtelijk gemaakt wanneer welke wijken van het aardgas kunnen worden losgekoppeld. Ook worden de mogelijk duurzame alternatieven voor aardgas voor de wijken aangegeven.

Energieverbruik terugbrengen

Wethouder Joa Maouche: “De Transitievisie Warmte van Renkum geeft richting aan de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, die uit ongeveer 15.000 woningen en 600 andere gebouwen bestaat. Dat is een grootschalige opgave. We kiezen er daarom voor om onze wijken stap voor stap aardgasvrij te maken. Ons uitgangspunt is om in alle wijken met de meest logische stap te beginnen: het energieverbruik terugbrengen. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken. Met het relatief hoge gebruik en het beperkte aantal beschikbare duurzame alternatieven, is dat in Renkum een hele logische keuze.” We stimuleren woning- en gebouweigenaren om in samenwerking met het energieloket en de duurzame wijkinitiatieven te isoleren en zich voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Daarvoor starten we een communicatiecampagne.

Overstappen op andere energiebron

Voor de wijken van het aardgas af gaan, worden deze eerst ‘aardgasvrij-klaar’ gemaakt. Dan kan straks de overstap op een andere energiebron relatief eenvoudig plaatsvinden. Dit doen we door in te zetten op (grootschalige) woningisolatie en hybride warmteoplossingen, zoals warmtepompen. Daarna wordt pas de overstap naar duurzame warmtebronnen gemaakt. De gebouwisolatie, de aanleg van de nieuwe infrastructuur en de omschakeling naar duurzame warmtebronnen hoeven immers niet op hetzelfde moment plaats te vinden.

Focus op kansrijke wijken

De focus ligt op een aantal ‘kansrijke’ wijken om op korte termijn mee aan de slag te gaan. Vanaf 2023 starten we met de wijkuitvoeringsplannen.  Aan de hand van een uitgebreide analyse zijn 8 wijken als kansrijk bestempeld. In deze wijken is een collectieve aanpak mogelijk, waardoor er snel meters gemaakt kunnen worden. Dit zijn Heveadorp, Clusterwoningen Doorwerth, Fluitersmaat Renkum, Stenen Kruis Oosterbeek, Bato’s wijk Oosterbeek, Aan de Beek Heelsum, Heidestein Heelsum en de Cardanuslaan Doorwerth. In deze wijken wordt de komende jaren met belanghebbenden onderzocht of de gemaakte keuzes in de Transitievisie, in de praktijk ook het meest logisch zijn. Daaruit volgen later uitvoeringsplannen, per wijk waarin een definitieve keuze gemaakt wordt voor het alternatief voor aardgas en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten.

Zelf al aan de slag

De oplossing voor een andere warmtebron zal per wijk/buurt verschillen. Als huiseigenaar hoeft u niet te wachten tot wij met uw wijk in gesprek gaat over aardgasvrij worden. U kunt zelf al aan de slag met verduurzamingsmaatregelen treffen in huis. Het Energieloket Midden Gelderland helpt u graag verder. Ga voor tips en advies naar de website van Energieloket Midden Gelderland.

Uitvoeringsprogramma klimaat

De Transitievisie Warmte is niet het enige waar de gemeente op klimaatgebied mee bezig is. Het maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma klimaat. Daarmee werken we aan een klimaatneutraal Renkum in 2040. Zo stelden we eerder in 2021 een visie Grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie op en zijn we in de Regio Arnhem Nijmegen 1 van de 17 gemeenten die samen de Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.

Meer informatie

De Transitiewarmte hebben we vertaald in een infographic. Deze kunt u lezen op de webpagina Warmtetransitie. Voor vragen, suggesties en opmerkingen over de Transitievisie Warmte kunt u terecht bij het team duurzaamheid via e-mail  duurzaam@renkum.nl.

Pin It on Pinterest

Share This