Gemeente Renkum stelt cofinanciering beschikbaar

In het coalitieakkoord 2019 – 2022 is opgenomen dat de gemeente geld vrijmaakt voor cofinanciering. Door een gedeelte van de kosten voor activiteiten te financieren worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gestimuleerd om initiatieven te ontwikkelen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de leefbaarheid en sociale vitaliteit van de Renkumse dorpen, en aan het vergroten van de sociale, economische of toeristische infrastructuur.

Stimulans voor initiatieven

Wethouder Leonie Rolink: “Zoals iedereen weet is de financiële situatie van de gemeente op dit moment niet gunstig. Maar op deze wijze willen we een beroep doen op de creativiteit en ondernemingszin van de Renkumse samenleving. Zo creëren we met elkaar wat meer financiële armslag om in de Renkumse samenleving te kunnen blijven investeren. Ik hoop van harte dat we hiermee een positieve impuls kunnen geven aan initiatieven die anders misschien zouden blijven liggen.”

Beschikbaar budget

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat voor de aanvragen in de periode 2019 – 2022 een bedrag van in totaal € 250.000,- beschikbaar is. Van dit bedrag is € 50.000,- bestemd voor kleine aanvragen tot € 2.000,-. En € 200.000,- is bestemd voor grotere aanvragen tot € 25.000,-.

Voorwaarden

Voor alle aanvragen geldt dat de gemeente maximaal 50% van de kosten betaalt die nodig zijn om het project uit te voeren. Voor de resterende 50% dient de aanvrager aan te kunnen tonen dat een andere organisatie de kosten financiert. Aanvragen boven de € 2.000,- moeten worden aangevraagd door een organisatie met een ideële, maatschappelijke doelstelling. Voor alle aanvragen geldt dat deze op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling geldt tot eind 2022.

Meer informatie over de regels met betrekking tot cofinanciering en het indienen van aanvragen is te vinden op www.renkum.nl/cofinanciering

Pin It on Pinterest

Share This