Onderzoek collectieve inzameling afvalstoffen

 Het Economisch Platform is een overlegvorm van de lokale ondernemersverenigingen en de gemeente. In dit overleg is afgesproken dat een onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een collectieve overeenkomst voor de (gescheiden) inzameling van afvalstoffen bij ondernemingen.

Op dit moment rijden ± tien inzamelbedrijven alle (werk)dagen van de week door de winkelgebieden (en/of bedrijventerreinen). Soms voor een paar containers per dag. Deze werkwijze leidt tot veel bewegingen van zware voertuigen, extra drukte, uitstoot van CO2 en roetdeeltjes, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en gezondheid.

Onderstaande enquete is bedoeld om inzicht te krijgen in zowel de hoeveelheden als de aard van uw bedrijfsafval. Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens onderzocht of er voldoende draagvlak is om toe te werken naar een collectieve regeling.

Het Economisch Platform is ervan overtuigd dat een collectieve regeling zal bijdragen aan het verduurzamen van de Renkumse samenleving? En mocht u op dat punt sceptisch zijn, het zou ook kunnen betekenen dat deelnemen aan een collectieve regeling u financieel voordeel oplevert!

Wij hopen dat u zich de tijd gunt om deze enquete in te vullen. Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 december 2019.

Alleen bij een behoorlijke respons is het zinvol aan het onderzoek een vervolg te geven. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw ondernemersvereniging of bij team duurzaamheid van de gemeente.

Enquête

Welke afvalstromen worden op dit moment in uw bedrijf/organisatie ingezameld?

Heeft u een contract bij het afvalinzamelbedrijf?

Bent u bereid (meer) afvalstromen gescheiden in te zamelen?

Beschikt u over voldoende ruimte om uw afval gescheiden in te zamelen?

Bent u bereid deel te nemen aan een collectieve overeenkomst voor de (gescheiden) inzameling van afvalstoffen bij ondernemingen?

U gaat akkoord met onze Privacy Verklaring (klik hier)

Meld u aan via het formulier

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

duurzaam@renkum.nl

(026) 33 48 111

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Ma t/m vrij van 8.30 uur - 17.00 uur

Pin It on Pinterest

Share This