De gemeente Renkum zet zich in voor een duurzame toekomst voor haar bewoners. Ook in de energietransitie waarbij we de overgang maken van fossiele brandstoffen (zoals olie en aardgas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie).

De komende jaren moet veel gebeuren. Dat wil de gemeente samen met haar inwoners gaan doen.

 

Met het gesloten Klimaatakkoord vorig jaar  en verschillende initiatieven in dorpen en wijken zijn we goed op weg. Een onderdeel van het akkoord gaat over het grootschalig opwekken van energie binnen onze gemeente. Nu is het tijd om het vervolg in te zetten: een visie op grootschalige energie opwek ontwikkelen.

 

Uit recent onderzoek onder het inwonerpanel Renkum spreekt!, blijkt dat 77% van de inwoners het belangrijk vindt dat Renkum zich meer inzet voor het opwekken van duurzame energie. Wat vindt u?

Hoe belangrijk vindt u dat? Waarom zou u het willen? En kunnen en willen we onze buurgemeenten hierbij helpen? Graag vragen wij u om uw mening te geven door de vragenlijst hierover invullen.

 

Uw inbreng is waardevol en wordt meegenomen in de visie op grootschalige energie opwek. Het invullen vraagt slechts een paar minuten van uw tijd. Door mee te doen bepaalt u hoe we de komende jaren duurzamer worden in onze gemeente en onze duurzaamheidsdoelen gaan behalen.

 

Natuurlijk krijgt u de uitkomsten van het onderzoek. U kunt ook aangeven of u op de hoogte of zelfs betrokken wil blijven bij de visie die we samen gaan opstellen.

 

Ga naar de enquête 

Pin It on Pinterest

Share This