Duurzame SteK

Wij zijn een enthousiaste groep wijkbewoners in de wijk Stenenkruis in Oosterbeek (Zuid-Oost) die zich richt op het verminderen van energieverbruik, meer biodiversiteit, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en het bevorderen het onderling contact in de wijk. Regelmatig wordt een nieuwsbrief rondgestuurd met nieuwtjes, oproepen, agenda en dergelijke.

We hebben enkele activiteiten die we jaarlijks organiseren: een buurtavond in het Vierbeekcollege waar we met wijkgenoten van gedachten wisselen over actuele thema’s die ons raken. In het voorjaar een SteKjesmarkt, aan het einde van de vakantie een Recyclefeest. Er wordt samengewerkt met buurtboomgaard Rosande Gaerd aan de Wijnand van Arnhemweg.

Naast deze terugkerende activiteiten zijn er diverse activiteiten die op ons pad komen: in het kader van de RRE-subsidie is een enquête gehouden onder buurtbewoners, zijn warmtewandelingen gehouden en is een serie lezingen en workshops gehouden (die terug te zien zijn op onze website). En in het groen zijn enkele grasperken omgevormd tot bloembermen. Lees er méér over op onze website.

 Duurzame SteK werkt in enkele subgroepen aan thema’s:

  • Warme SteK stort zich op duurzaam wonen en (collectieve) energiemaaatregelen. Zorgt voor kennisuitwisseling, stimuleert energiebesparing  en kijkt al voorzichtig naar mogelijkheden om aardgasvrij wonen.
  • Groene SteK zet zich in voor een groene wijk waarin we elkaar graag ontmoeten en waarin we regenwater optimaal gebruiken.
  • Mobiele SteK Verkent wat er lokaal mogelijk is op het gebied van duurzaam vervoer, bijvoorbeeld elektrische deelauto’s.
  • Co-SteK Faciliteert de verschillende teams met onder meer communicatie.

 

Warme SteK

Stort zich op duurzaam wonen en (collectieve) energiemaatregelen. Erik Deliege, Wim de Valk, Peter Vriezen, Kees Tak, Jurjen Westra, Ivo Smit, Jerom van Roosmalen, Hendrik Postma, Bjarne Collet en Leen van Doorn.

Groene SteK

Zet zich in voor een groene wijk waarin we elkaar graag ontmoeten en waarin we regenwater optimaal gebruiken. Rivka Schwandt, Marjolijn Neidig, Engelien Heinen, Jacqueline Laumans, Marianne Firet, Peter Dragt en Jan Hassink.

Mobiele SteK

Verkent wat er lokaal mogelijk is op het gebied van bijvoorbeeld elektrische deelauto’s. Reinder Boeve, Ivo Smit.

Co-SteK

Faciliteert de verschillende teams met onder meer communicatie. Vertegenwoordigt het initiatief naar buiten. Leen van Doorn, Marianne Firet, Hendrik Postma, Jacqueline Laumans en Ellen Oomen.

Geïnteresseerd in dit initiatief? Neem dan eens een kijkje op de website duurzamestek.nl, de Facebookpagina of neem contact op via info@duurzamestek.nl.

Pin It on Pinterest

Share This