Duurzame SteK

Wij zijn een enthousiaste groep wijkbewoners in de wijk Stenenkruis in Oosterbeek (Zuid-Oost) die zich richt op het verminderen van energieverbruik, meer biodiversiteit, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en het bevorderen het onderling contact in de wijk. Regelmatig wordt een nieuwsbrief rondgestuurd met nieuwtjes, oproepen, agenda en dergelijke.

We hebben enkele activiteiten die we jaarlijks organiseren: een buurtavond in het Vierbeekcollege waar we met wijkgenoten van gedachten wisselen over actuele thema’s die ons raken. Een SteKjes-markt (doorgaans in het voorjaar) en een Recyclefeest (doorgaans aan het eind van de zomervakantie). Er wordt samengewerkt met buurtboomgaard Rosande Gaerd aan de Wijnand van Arnhemweg.

Naast deze terugkerende activiteiten zijn er diverse activiteiten die op ons pad komen: in het kader van de RRE-subsidie is een enquête gehouden onder buurtbewoners, zijn warmtewandelingen gehouden en is een serie lezingen en workshops gehouden (die terug te zien zijn op onze website). En in het groen zijn enkele grasperken omgevormd tot bloembermen, natuurwandelingen in de wijk gehouden en wordt hulp gegeven bij het afkoppelen van regenwater.

Duurzame SteK werkt in enkele werkgroepen aan thema’s:

  • Warme SteK stort zich op duurzaam wonen en (collectieve) energiemaatregelen. Zorgt voor kennisuitwisseling, stimuleert energiebesparing  en kijkt al voorzichtig naar mogelijkheden om aardgasvrij wonen. In 2021 hebben wij 2 lezingen en 12 workshops georganiseerd en vanwege Corona moesten deze worden gestreamd. Ze behandelen allerlei onderwerpen die direct te maken hebben met verduurzaming van woningen en tuin. Deze streams zijn nog steeds actueel en beschikbaar. Presentaties en opnames zijn hier te kijken: https://www.duurzamestek.nl/workshops/
  • Groene SteK zet zich in voor een groene wijk waarin we elkaar graag ontmoeten, bijv. door het organiseren van een SteKjes-mark, buurtexcursies, realisatie van bloembermen, advies over afkoppelen van regenwater en de organisatie van het jaarlijkse Recyclefeest.  en waarin we regenwater optimaal gebruiken.
  • Mobiele SteK verkent wat er lokaal mogelijk is op het gebied van duurzaam vervoer, bijvoorbeeld elektrische deelauto’s.
  • Co-SteK verzorgt de nieuwsbrief en de website, faciliteert de verschillende werkgroepen en onderhoudt contacten met andere wijkinitiatieven in de gemeente.

 

Pin It on Pinterest

Share This