De Groene Wever

Over de Groene Wever

Wij zijn een groep bewoners van ‘Bato’s Wijk’, die zich betrokken voelt bij de verduurzaming van onze wijk en zich daarvoor sterk maakt. Het gaat om het deel van Oosterbeek ten zuiden van de Utrechtseweg, tussen Toulon van der Koogweg en Pieterbergseweg. Er zijn ongeveer 1000 woningen.

Ons uithangbord, ‘de Groene Wever’ verwijst naar de Weverstraat, een historische route midden in de wijk, waarbij ‘groen’ onze inzet op ‘duurzaamheid’ markeert. Het is tegelijk ook de naam van een bijzondere vogel (zie ons logo) die als nestenbouwer met veel zorg zijn woonplek inricht.
Wij zijn een netwerkorganisatie die wijkbewoners wil informeren en activeren. Op verschillende manieren zoeken wij actief contact met bewoners.
Voorbeelden van duurzame acties zijn:

  • zgn. ‘warmte-wandelingen’ met een infraroodcamera om warmte- en energieverlies van woningen op te sporen;
  • verspreiden van kennis over de maatregelen op weg naar een energie neutrale woning;
  • energiescans van voorbeeldwoningen in bepaalde woonclusters in de wijk;
  • meedenken met de gemeente bij beleidsinitiatieven zoals de Warmtevisie en Omgevingsvisie;
  • acties ‘groen en blauw’ gericht op het vergroten van biodiversiteit, het afkoppelen van regenwater en het tegengaan van verstening van tuinen.

Wij denken mee met de gemeente Renkum maar nemen de rol van de gemeente niet over. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk samen met andere gelijkgestemde wijkinitiatieven in onze gemeente.

De Groene Wever wordt gedragen en gestuurd door de interesse en energie van de vrijwilligers in de wijk. Zij hebben zich binnen de Groene Wever georganiseerd rond twee thema’s: ‘duurzaam wonen’ en ‘duurzaam groen en blauw’.

Met regelmaat organiseren wij informatieavonden of andere evenementen in de wijk.  Iedereen die duurzaamheid in onze wijk een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd aan te haken.

Op www.degroenewever.nl vind je meer informatie en kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Wil je reageren of heb je een vraag:

Pin It on Pinterest

Share This