Groene Waarden

Groene Waarden

In de afgelopen jaren heeft Hooijer het voormalige steenfabrieksterrein ‘GroeneWaarden’ in Doorwerth ingericht als circulair bedrijf. Een circulaire economie is een duurzaam alternatief voor onze huidige economie. Kenmerk van de circulaire economie is dat we minder grondstoffen verbruiken en minder afval produceren. Bijvoorbeeld door materialen te recyclen of producten te huren in plaats van te kopen. Groene Waarden laat zien hoe de circulaire economie er in de praktijk uitziet.

Groene Waarden is namelijk ingericht voor het recyclen en upcyclen van goenafval. Op deze locatie worden o.a. snoeihout, boomstronken en schors afkomstig uit wegbermen en plantsoenen verwerkt tot compostgrond en biomassa. De compostgrond wordt hergebruikt als bomengrond en biomassa wordt gebruikt als brandstof voor industriële warmteketels, zoals die van Parenco. Biomassa is daarmee een groen alternatief voor aardgas.

Voor de bouw van het Werkpunt Groene Waarden is gebruik gemaakt van allerlei circulaire materialen. Daarnaast zijn er plannen voor grootschalige opwek van zonne-energie op het dak, en is er wellicht ook plek voor de opwek van zonne-energie door externen (met crowdfunding /postcoderoos).

 

Werkpunt Groene Waarden is ook een hier een prachtig voorbeeld van sociaal ondernemerschap. Hier worden vakmensen opgeleid, de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vormgegeven en statushouders ingezet. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

In de toekomst zal Groene Waarden verder ontwikkeld worden tot een innovatieve en duurzame ondernemerscampus waar verschillende initiatieven op het gebied van recycling en upcycling een plek krijgen.

Pin It on Pinterest

Share This