CityTec en Luminext starten in samenwerking met hun partner Primevest Capital Partners een Smart City-project, waarbij de gemeente Renkum de transitie ondergaat naar duurzame en slimmere openbare verlichting.

Gemeente Renkum is de eerste gemeente die gekozen heeft om gebruik te maken van het Smart City Nederland-initiatief. In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 3.000 lichtmasten en 6.000 armaturen vervangen door CityTec en voorzien van duurzame en slimmere openbare verlichting met de technologie van Luminext, als gevolg waarvan de gemeente Renkum in 2022 reeds voldoet aan de klimaatdoelstellingen zoals gesteld voor 2030. Door de samenwerking tussen gemeente en de verschillende private partijen krijgt ‘Smart City Renkum’ vorm.

Bank van Nederlandse gemeenten
Smart City Nederland, een initiatief van Primevest Capital Partners in samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), investeert in de lichtmasten waarna de gemeente openbare straatverlichting als dienst van Smart City Renkum betrekt. De lichtmasten blijven echter te allen tijde in eigendom van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente de transitie naar duurzame en slimmere verlichting op kortere termijn realiseren en de daarmee gepaard gaande vervangingskosten over een langere periode uitsmeren.

Door de intelligente Luminext-producten kunnen de lichtmasten op afstand gedimd en uitgelezen worden. In combinatie met de led-armaturen levert dit een verwachte energiebesparing op van 60 procent. De lichtmasten zijn tevens geschikt voor het implementeren van nieuwe technologieën zoals sensoren voor het meten van luchtkwaliteit, reguleren van verkeersstromen in het kader van de Omgevingswet, et cetera. Maar ook kunnen lichtmasten in de nabije toekomst gebruikt worden voor mobielinternettoepassingen (wifi en 5G), als laadpunt voor elektrische auto’s, camerabeveiliging voor openbare orde en veiligheid en andere Smart City-toepassingen.

Gemeente Renkum is de eerste gemeente die gekozen heeft om gebruik te maken van het Smart City Nederland-initiatief. In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 3.000 lichtmasten en 6.000 armaturen vervangen door CityTec en voorzien van duurzame en slimmere openbare verlichting met de technologie van Luminext, als gevolg waarvan de gemeente Renkum in 2022 reeds voldoet aan de klimaatdoelstellingen zoals gesteld voor 2030. Door de samenwerking tussen gemeente en de verschillende private partijen krijgt ‘Smart City Renkum’ vorm.

Bron: LED Magazine

Pin It on Pinterest

Share This