Circulariteit

De gemeente Renkum wil graag bijdragen aan een meer circulaire wereld. Daarbij richten we ons op drie belangrijke onderwerpen:

-Circulaire bouw

-Circulaire grond, weg- en waterbouw

-Circulair inkopen

Wat is circulariteit?

Circulariteit is het streven naar een wereld zonder afval. Dit betekent dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Ook wordt tijdens het ontwerp en productieproces goed nagedacht over het volgende leven van een product of onderdelen ervan.

Hierdoor worden natuurlijke grondstoffen zoveel mogelijk behouden en wordt onze planeet niet uitgeput.

Ambitie

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ is afgesproken dat er in het jaar 2025 al voor 25% circulair gewerkt wordt. In 2030 moet dit percentage gegroeid zijn naar 50% om uiteindelijk in 2050 volledig circulair te zijn.

Voordelen

Een van de voordelen van een circulaire economie is het verminderen van afval. In plaats van materialen weg te gooien, worden ze gerecycled, gerepareerd of hergebruikt. Dit vermindert de hoeveelheid afval en vermindert ook de behoefte aan afvalverbranding.

Een ander voordeel is het behoud van natuurlijke grondstoffen. Door materialen te hergebruiken en te recyclen, wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd. Dit helpt om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals mineralen en fossiele brandstoffen, te verminderen.

Daarnaast biedt een circulaire economie economische kansen. Het kan nieuwe banen creëren in de groene sector, zoals recycling en reparatie. Ook kunnen innovatieve technologieën worden ontwikkeld die gericht zijn op efficiënt gebruik van grondstoffen.

Kortom, een circulaire economie is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.

Voorbeelden

Circulariteit zit in kleine dingen zitten zoals het afscheid nemen van plastics voor eenmalig gebruik, de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes en het overstappen van wegwerpluiers naar wasbare luiers. Maar ook de keuze voor de plaatsing van circulaire zonnepanelen is een goed voorbeeld. Grotere voorbeelden zijn het bouwen met natuurlijke materialen zoals hout (biobased), isoleren met gerecycled niet draagbaar textiel en fietspaden asfalteren met olifantsgras.

Pin It on Pinterest

Share This