Pro Persona ontving op maandag 13 mei de zilveren en bronzen certificaten van de Milieuthermometer Zorg. Dit betekent een goed begin met het duurzaamheidsbeleid van Pro Persona: duurzame zorg voor een gezonde toekomst. De certificaten werden uitgereikt door Adriaan van Engelen, namens het Milieu Platform Zorg (MPZ).

 

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een systeem van certificaten waarmee een zorginstelling een duurzame bedrijfsvoering stimuleert. Er zijn verschillende certificaten te behalen: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau van het keurmerk houdt in dat de zorginstelling 65 milieumaatregelen – zoals energiezuinige verlichting – uitvoert. Hiermee voldoet de organisatie aan de wetgeving en enkele bovenwettelijke verbeteringen. Om het zilveren certificaat te behalen, heeft de organisatie een duurzaam inkoopbeleid nodig en moet het voldoen aan verdergaande milieumaatregelen.

Pro Persona heeft zowel bronzen als zilveren certificaten behaald voor de verschillende locaties. Milieu Platform Zorg kende het zilveren certificaat toe aan locatie Arnhem. Het bronzen certificaat is behaald door locaties Ede, Lunteren, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. Ook de Pompestichting ontving twee bronzen certificaten voor de locaties Nijmegen en Zeeland. De uitreiking vond plaats op 13 mei 2019.

 

En hoe nu verder?

Het behalen van de certificaten is niet het eindpunt, maar juist het beginpunt voor duurzaamheid binnen Pro Persona. De ambities liggen vast in het Duurzaamheidsbeleid en zijn concreet gemaakt in een actieplan. Pro Persona gaat zich nu richten op drie doelen:

  1. Stoppen van verspilling, door het verminderen van voedingsafval en afvalscheiding.
  2. Energietransitie, door vermindering van het energieverbruik en het omschakelen naar schone energie. De eerste 1570 zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst op acht daken van onze zorggebouwen.
  3. Gezonde leefomgeving die ondersteunend is aan de behandeling. Hiervoor besteden we aandacht aan de leefomgeving in onze gebouwen en gebruiken we de natuur die op onze locaties veelvuldig aanwezig is.

 

Green deal stelt harde eisen

Pro Persona sloot zich op 19 april 2018 aan bij de Green Deal, net als de gemeente Arnhem en andere zorginstellingen uit Arnhem en omstreken. In de Green Deal hebben we met elkaar afgesproken welke doelen we op het gebied van duurzaamheid gaan halen. Omdat we deze doelen met elkaar willen behalen, is ook afgesproken onderling kennis uit te wisselen.

De Green Deal kent echter wel een harde eis: elke zorginstelling moet binnen twee jaar voor minimaal één locatie het Bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg. En dat is gelukt. Sterker nog: Pro Persona heeft in minder dan een jaar tijd voor elke grote locatie een certificaat behaald.

 

Kijk voor informatie op de website van Pro Persona

 

Pin It on Pinterest

Share This