Als organisatie

aan de slag

Zelf als organisatie aan de slag

Als maatschappelijke instelling, bedrijf of organisatie denkt u ongetwijfeld na over uw rol in de maatschappij en over de toekomst. Soms vanuit een wettelijke verplichting, vanuit een maatschappelijke doelstelling of vanuit een economisch perspectief. Energiebesparing is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Maar waar begint u dan en wat kan er eigenlijk allemaal? Onderstaande informatie helpt u op weg.

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen. Klik hier voor de voorwaarden.

Subsidies en leningen

Er is veel mogelijk op het gebied van subsidies en leningen. Onderstaand een greep uit de mogelijkheden.

Energie Investerings Aftrek:
54,5% van investeringskosten in energiebesparing aftrekken van fiscale winst, zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

MilieuInvesteringsAftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL):
fiscaal voordeel voor milieuvriendelijke technieken, zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

BNG Duurzaamheidsfonds: leningen voor bijdrage aan gemeentelijke of provinciale doelstelling, zie https://www.bngbank.nl/Pages/BNG-Bank-start-fonds-voor-zakelijke-duurzame-projecten.aspx

SDE+: exploitatiesubsidie grootschalige opwek, zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

ISDE: investeringssubsidie hernieuwbare warmte, https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Provinciale Stimulering energiebesparing bij bedrijven (als bedrijvencollectief), https://www.gelderland.nl/subsidies

Energieprojecten

Postcoderoosregeling

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting.

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.

Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Meer informatie over de regeling vindt u op 

VvE-energieloket

Het VvE Energieloket Gelderland is in het leven geroepen met ondersteuning van de Provincie Gelderland om Gelderse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met ambities om te verduurzamen te ondersteunen. Wilt u weten hoe u uw gebouw kunt verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling? Ga dan naar: https://vve-energieloket.nl/ U vindt daar ook hoe u in aanmerking komt voor de provinciale subsidie voor een energiescan voor VvE’s.

De Groene Club

De Groene Club is een initiatief van de KNVB met KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. Het 5 stappenplan maakt het voor voetbal-, hockey- en tennisclubs mogelijk binnen één jaar kostenbesparende maatregelen in te voeren die tot duizenden euro’s per jaar kunnen besparen. Door ondersteuning van de Provincie Gelderland kost dit begeleidingstraject maar € 375. Meer weten? Ga naar: https://www.degroeneclub.nl/

ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie. Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, Omgevingsveiligheid en milieumetingen.

ODRA voert de taken uit voor 10 gemeenten in de regio Arnhem en provincie Gelderland. ODRA maakt deel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het treffen van energiemaatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op. Meer weten over energiebesparing? Ga naar: https://www.odregioarnhem.nl/onderwerp/energiebesparing/

Groene en lokale energie: het kan!

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, burgers en bedrijven ondersteunen bij energiebesparing en de energietransitie middels energieadviezen, ontwikkeling van duurzame energieprojecten, levering van echte groene stroom en creëren we lokale werkgelegenheid in samenwerking met onze partners. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Cooperatie ValleiEnergie staat voor:

  • Lokale energieopwekking;
  • Geen winstoogmerk;
  • Deelname voor iedereen;

Doe je mee omdat je voor groene energie bent? Spreekt lokaal tot je verbeelding? Of denk je aan de toekomst?

Welke goede reden je ook hebt; je bent van harte welkom als lid van coöperatie ValleiEnergie, als deelnemer aan een zonnecentrale, of als energieklant!

Meer weten over onze coöperatie? Kijk op www.valleienergie.nl

 

Meld u aan via het formulier

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

duurzaam@renkum.nl

(026) 33 48 111

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Ma t/m vrij van 8.30 uur - 17.00 uur

Contactformulier