Als organisatie

aan de slag

Zelf als organisatie aan de slag

Als maatschappelijke instelling, bedrijf of organisatie denkt u ongetwijfeld na over uw rol in de maatschappij en over de toekomst. Soms vanuit een wettelijke verplichting, vanuit een maatschappelijke doelstelling of vanuit een economisch perspectief. Energiebesparing is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Maar waar begint u dan en wat kan er eigenlijk allemaal? Onderstaande informatie helpt u op weg.

De Groene Club

De Groene Club is een initiatief van de KNVB met KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. Het 5 stappenplan maakt het voor voetbal-, hockey- en tennisclubs mogelijk binnen één jaar kostenbesparende maatregelen in te voeren die tot duizenden euro’s per jaar kunnen besparen. Door ondersteuning van de Provincie Gelderland kost dit begeleidingstraject maar € 375. Meer weten? Ga naar: https://www.degroeneclub.nl/

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen. Klik hier voor de voorwaarden.

MKB Energy Checkup

Voor MKB bedrijven in de sectoren Horeca, Detailhandel en Kantoren is de MKB Energie Checkup beschikbaar. Deze laagdrempelige tool is mede ontwikkeld door werkgeversorganisatie VNO-NCW.MKB bedrijven krijgen met de Energy Checkup inzicht in hoe zij energetisch scoren ten opzichte van branchegenoten en welke maatregelen zij kunnen treffen om op hun energieverbruik te besparen. De tool richt zich op maatregelen die rendabele zijn en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Stappenplan voor Duurzame Wijkinitiatieven

Er staat nogal wat te gebeuren in de leefomgeving. Aanpassen aan intensievere perioden van droogte, zware neerslag en hitte, ruimte voor groen, energie besparen en zelf duurzaam opwekken, omschakeling naar duurzame mobiliteit en duurzaam leven. Op termijn moeten we ook over op andere vormen van warmtevoorziening dan aardgas. Voor elke wijk moet de gemeente plannen maken en daar hebben de verschillende stakeholders een belangrijke rol in.

Gelukkig zijn in veel wijken inwoners al actief op allerlei fronten. Een wijkgerichte aanpak kan helpen de losse initiatieven te bundelen en meer samen te werken aan een duurzame woonomgeving.

Het stappenplan bestaat uit 10 concrete stappen die ieder wijkinitiatief op weg kunnen helpen.

Verzilver uw dak

Heeft u al zonnepanelen op uw bedrijfsdak? De provincie ondersteunt u met de campagne ‘Verzilver uw dak’ bij de eerste stappen om zonnepanelen op uw bedrijfsdak te krijgen. Deze campagne zorgt ervoor dat eigenaren van grote bedrijfsdaken worden geholpen bij het nemen van de eerste stappen die nodig zijn voor de realisatie van zonnepanelen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw dak? Vraag dan gratis en vrijblijvend een dakscan aan via de website van Overmorgen. Over Morgen checkt of uw dak geschikt is, berekent hoeveel panelen u op uw dak kwijt kunt, legt de verschillende businesscases aan u voor en vraagt op uw naam subsidie voor u aan. Na toekenning van de subsidie kunt u zelf aan de slag met de realisatie van zonnepanelen op uw dak.

ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie. Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, Omgevingsveiligheid en milieumetingen.

ODRA voert de taken uit voor 10 gemeenten in de regio Arnhem en provincie Gelderland. ODRA maakt deel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het treffen van energiemaatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op. Meer weten over energiebesparing? Ga naar: https://www.odregioarnhem.nl/onderwerp/energiebesparing/

Pin It on Pinterest

Share This