Als organisatie

aan de slag

Zelf als organisatie aan de slag

Als maatschappelijke instelling, bedrijf of organisatie denkt u ongetwijfeld na over uw rol in de maatschappij en over de toekomst. Soms vanuit een wettelijke verplichting, vanuit een maatschappelijke doelstelling of vanuit een economisch perspectief. Energiebesparing is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Maar waar begint u dan en wat kan er eigenlijk allemaal? Onderstaande informatie helpt u op weg.

De Groene Club

De Groene Club is een initiatief van de KNVB met KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. Het 5 stappenplan maakt het voor voetbal-, hockey- en tennisclubs mogelijk binnen één jaar kostenbesparende maatregelen in te voeren die tot duizenden euro’s per jaar kunnen besparen. Door ondersteuning van de Provincie Gelderland kost dit begeleidingstraject maar € 375. Meer weten? Ga naar: https://www.degroeneclub.nl/

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen. Klik hier voor de voorwaarden.

Fiscale regelingen (subsidie) bedrijven  

Energie Investerings Aftrek 

Een breed scala aan energiemaatregelen, waaronder energiezuinige verlichting, isolatie, energiebesparing in bedrijfsprocessen en zonnepanelen  komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt 41,5%.

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze nieuwe regeling van het Rijk is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. 

MIA & VAMIL

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken kan ook met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).  De aftrekposten en hoogte van de aftrek zijn bij MIA/VAMIL anders dan bij de EIA. 

KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.300 en € 306.931? Dan heeft u misschien ook recht op de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.  Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren. Uw accountant of de Belastingdienst kan u hierover adviseren.

SDE+

Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.

Subsidie verwijdering asbestdaken  

Per 2024 is het bezit van  asbestdaken verboden. Op 4 januari 2016 is een nieuwe subsdieregeling van kracht voor het verwijderen van asbestdaken.  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

 

 

Groene en lokale energie: het kan!

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, burgers en bedrijven ondersteunen bij energiebesparing en de energietransitie middels energieadviezen, ontwikkeling van duurzame energieprojecten, levering van echte groene stroom en creëren we lokale werkgelegenheid in samenwerking met onze partners. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Cooperatie ValleiEnergie staat voor:

  • Lokale energieopwekking;
  • Geen winstoogmerk;
  • Deelname voor iedereen;

Doe je mee omdat je voor groene energie bent? Spreekt lokaal tot je verbeelding? Of denk je aan de toekomst?

Welke goede reden je ook hebt; je bent van harte welkom als lid van coöperatie ValleiEnergie, als deelnemer aan een zonnecentrale, of als energieklant!

Meer weten over onze coöperatie? Kijk op www.valleienergie.nl

 

MKB Energy Checkup

Voor MKB bedrijven in de sectoren Horeca, Detailhandel en Kantoren is de MKB Energie Checkup beschikbaar. Deze laagdrempelige tool is mede ontwikkeld door werkgeversorganisatie VNO-NCW.MKB bedrijven krijgen met de Energy Checkup inzicht in hoe zij energetisch scoren ten opzichte van branchegenoten en welke maatregelen zij kunnen treffen om op hun energieverbruik te besparen. De tool richt zich op maatregelen die rendabele zijn en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Postcoderoosprojecten

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting.

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.

Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Meer informatie over de regeling vindt u op 

Stappenplan voor Duurzame Wijkinitiatieven

Er staat nogal wat te gebeuren in de leefomgeving. Aanpassen aan intensievere perioden van droogte, zware neerslag en hitte, ruimte voor groen, energie besparen en zelf duurzaam opwekken, omschakeling naar duurzame mobiliteit en duurzaam leven. Op termijn moeten we ook over op andere vormen van warmtevoorziening dan aardgas. Voor elke wijk moet de gemeente plannen maken en daar hebben de verschillende stakeholders een belangrijke rol in.

Gelukkig zijn in veel wijken inwoners al actief op allerlei fronten. Een wijkgerichte aanpak kan helpen de losse initiatieven te bundelen en meer samen te werken aan een duurzame woonomgeving.

Het stappenplan bestaat uit 10 concrete stappen die ieder wijkinitiatief op weg kunnen helpen.

Verzilver uw dak

Heeft u al zonnepanelen op uw bedrijfsdak? De provincie ondersteunt u met de campagne ‘Verzilver uw dak’ bij de eerste stappen om zonnepanelen op uw bedrijfsdak te krijgen. Deze campagne zorgt ervoor dat eigenaren van grote bedrijfsdaken worden geholpen bij het nemen van de eerste stappen die nodig zijn voor de realisatie van zonnepanelen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw dak? Vraag dan gratis en vrijblijvend een dakscan aan via de website van Overmorgen. Over Morgen checkt of uw dak geschikt is, berekent hoeveel panelen u op uw dak kwijt kunt, legt de verschillende businesscases aan u voor en vraagt op uw naam subsidie voor u aan. Na toekenning van de subsidie kunt u zelf aan de slag met de realisatie van zonnepanelen op uw dak.

VvE-energieloket

Het VvE Energieloket Gelderland is in het leven geroepen met ondersteuning van de Provincie Gelderland om Gelderse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met ambities om te verduurzamen te ondersteunen. Wilt u weten hoe u uw gebouw kunt verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling? Ga dan naar: https://vve-energieloket.nl/ U vindt daar ook hoe u in aanmerking komt voor de provinciale subsidie voor een energiescan voor VvE’s.

ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie. Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, Omgevingsveiligheid en milieumetingen.

ODRA voert de taken uit voor 10 gemeenten in de regio Arnhem en provincie Gelderland. ODRA maakt deel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het treffen van energiemaatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op. Meer weten over energiebesparing? Ga naar: https://www.odregioarnhem.nl/onderwerp/energiebesparing/

Pin It on Pinterest

Share This