Als inwoner van Renkum aan de slag

Zelf aan de slag

Voor een duurzame samenleving zijn we allemaal aan zet. Als inwoner van Renkum kunt u zelf ook al veel doen, bijvoorbeeld door met uw woning aan de slag te gaan. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen en informatiebronnen. Onderstaande informatie helpt u op weg.

Autodelen

Deel of leen een auto! Gewoon van je buren en goed verzekerd. Autodelen zorgt voor bewuster autogebruik en draagt daarmee bij aan CO2 reductie en minder grondstofverbruik. Op www.ritjeweg.nl is te zien waar in Renkum al deelauto’s beschikbaar zijn.

Energieloket

De gemeente Renkum heeft samen met gemeenten Rheden, Arnhem en Rozendaal het Energieloket midden Gelderland opgezet. Bij het Energieloket Midden Gelderland kunt u terecht voor tips over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies en andere financieringsmogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau. Het loket heeft een verwijsfunctie, geeft antwoord op vragen en u ziet voorbeelden die u wellicht inspireren. Energiecoöperatie Rijn en IJssel geeft hier uitvoering aan. Het Energieloket is bedoeld om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te informeren over energiebesparing en –opwekking.

Het Energieloket Midden Gelderland is voor vragen op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (085) 30 30 670.

Woonwensenscan

De woonwensenscan brengt allerlei mogelijke verbeteringen in kaart op het gebied van energie. U krijgt ook inzage in subsidies en financiële mogelijkheden om slimme keuzes te maken.
Wilt u ook uw woning gratis laten scannen. Bel met het Energieloket Midden Gelderland op (085) 30 30 670 of kijk op de website www.elmg.nl/woonwensenscan. Wanneer u inwoner van de gemeente Renkum bent, dan is de scan gratis.

Zonatlas

Als u overweegt om zonnepanelen op uw woning of op een ander gebouw te plaatsen, kunt u de Zonatlas raadplegen. De Zonatlas laat in 1 oogopslag zien welke daken in de gemeente Renkum geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Ook kunnen woningeigenaren met een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

De zonatlas is een hulpmiddel dat voor ieder dak in kaart brengt hoe geschikt het dak is voor zonnepanelen, wat de kosten en opbrengsten zijn. Op de zonatlas kunt u zien welke van uw buurtgenoten ook goed zonnepanelen kunnen plaatsen. Niet alleen particuliere woningeigenaren, maar ook scholen en bedrijven kunnen de zonatlas gebruiken om uit te rekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun dak kunnen opleveren. Via de website https://www.zonatlas.nl/renkum/ kunt u de zonatlas raadplegen.

Afkoppelcoach regenwater

Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee omgaan. Dat geldt voor water uit de kraan én voor regenwater. Na een bui komt ons regenwater in het rioolstelsel terecht. Terwijl wij het beter in onze zandgrond kunnen laten wegzakken of hergebruiken. Koppel daarom uw regenpijp af!

Advies nodig over afkoppelen regenwater? Neem contact op met onze afkoppelcoaches. Regenwater afkoppelen van het riool heeft veel voordelen en is vaak eenvoudig te realiseren. De Afkoppelcoach kan u daarbij ondersteunen met gratis advies aan huis.
Bel voor gratis advies aan huis met de Afkoppelcoach op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar waterweken@renkum.nl.

Duurzaamheidslening

De gemeente stimuleert inwoners en organisaties om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen. Om dit mogelijk te maken hebben wij verschillende duurzaamheidsregelingen. De gemeente maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid voor uw woning. Met de duurzaamheidslening geeft de gemeente u de kans om uw woning energiezuiniger te maken zodat u minder woonlasten heeft. Klik hier voor de voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de duurzaamheidslening zijn:

  • Doelgroep: eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 10 jaar oud in de gemeente Renkum en waarvan de laatst bekende WOZ-waarde van de woning niet hoger is dan €350.000,-;
  • Hoogte lening: minimaal €2.500 en maximaal €15.000,-;
  • Looptijd lening: maximaal 15 jaar;
  • Voor de lening geldt een rentetarief dat afhankelijk is van het bedrag van de duurzaamheidslening.

Bij SVn heeft de gemeente het fonds Duurzaamheidsleningen ondergebracht. De lening verkrijgt u dan ook via SVn. Link https://www.svn.nl/

Aanvragen: Vul het formulier aanvraag Duurzaamheidslening (pdf, 484 kB) in en stuur het naar gemeente Renkum, team ROM, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Groene en lokale energie: het kan!

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, burgers en bedrijven ondersteunen bij energiebesparing en de energietransitie middels energieadviezen, ontwikkeling van duurzame energieprojecten, levering van echte groene stroom en creëren we lokale werkgelegenheid in samenwerking met onze partners. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Cooperatie ValleiEnergie staat voor:

  • Lokale energieopwekking;
  • Geen winstoogmerk;
  • Deelname voor iedereen;

Doe je mee omdat je voor groene energie bent? Spreekt lokaal tot je verbeelding? Of denk je aan de toekomst?

Welke goede reden je ook hebt; je bent van harte welkom als lid van coöperatie ValleiEnergie, als deelnemer aan een zonnecentrale, of als energieklant!

Meer weten over onze coöperatie? Kijk op www.valleienergie.nl

 

Meld u aan via het formulier

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

duurzaam@renkum.nl

(026) 33 48 111

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek

Ma t/m vrij van 8.30 uur - 17.00 uur

Contactformulier