Als inwoner van Renkum aan de slag

Zelf aan de slag

Voor een duurzame samenleving zijn we allemaal aan zet. Als inwoner van Renkum kunt u zelf ook al veel doen, bijvoorbeeld door met uw woning aan de slag te gaan. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen en informatiebronnen. Onderstaande informatie helpt u op weg.

Stappenplan voor Duurzame Wijkinitiatieven

Er staat nogal wat te gebeuren in de leefomgeving. Aanpassen aan intensievere perioden van droogte, zware neerslag en hitte, ruimte voor groen, energie besparen en zelf duurzaam opwekken, omschakeling naar duurzame mobiliteit en duurzaam leven. Op termijn moeten we ook over op andere vormen van warmtevoorziening dan aardgas. Voor elke wijk moet de gemeente plannen maken en daar hebben de verschillende stakeholders een belangrijke rol in.

Gelukkig zijn in veel wijken inwoners al actief op allerlei fronten. Een wijkgerichte aanpak kan helpen de losse initiatieven te bundelen en meer samen te werken aan een duurzame woonomgeving.

 Het stappenplan bestaat uit 10 concrete stappen die ieder wijkinitiatief op weg kunnen helpen.

Afkoppelcoach regenwater

Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee omgaan. Dat geldt voor water uit de kraan én voor regenwater. Na een bui komt ons regenwater in het rioolstelsel terecht. Terwijl wij het beter in onze zandgrond kunnen laten wegzakken of hergebruiken. Koppel daarom uw regenpijp af!

Advies nodig over afkoppelen regenwater? Neem contact op met onze afkoppelcoaches. Regenwater afkoppelen van het riool heeft veel voordelen en is vaak eenvoudig te realiseren. De Afkoppelcoach kan u daarbij ondersteunen met gratis advies aan huis. Bekijk hier of u kunt afkoppelen.

Bel voor gratis advies aan huis met de Afkoppelcoach op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar duurzaam@renkum.nl.

Autodelen

Deel of leen een auto! Gewoon van je buren en goed verzekerd. Autodelen zorgt voor bewuster autogebruik en draagt daarmee bij aan CO2 reductie en minder grondstofverbruik. Eén deelauto kan tot 15 privéwagens vervangen. Beeld je eens in wat dat voor parkeerplaats kan betekenen! Op www.ritjeweg.nl is te zien waar in de gemeente Renkum al deelauto’s beschikbaar zijn.

Duurzaamheidslening

De Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente Renkum is een lening met gunstige voorwaarden om uw woning duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken. Hierdoor krijgt u minder woonlasten en vergroot u het wooncomfort.

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

  • energie maatregelen;
  • levensloopbestendigheid maatregelen;
  • sanering van asbestdaken;
  • sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes;
  • funderingsherstel maatregelen.

Download het aanvraagformulier op de website van de gemeente Renkum, vul deze in en stuur het naar gemeente Renkum, team Beleid Ruimtelijk Domein, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Energieloket

De gemeente Renkum heeft samen met gemeenten Rheden, Arnhem en Rozendaal het Energieloket midden Gelderland opgezet. Bij het Energieloket Midden Gelderland kunt u terecht voor tips over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies en andere financieringsmogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau. Het loket heeft een verwijsfunctie, geeft antwoord op vragen en u ziet voorbeelden die u wellicht inspireren. Energiecoöperatie Rijn en IJssel geeft hier uitvoering aan. Het Energieloket is bedoeld om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te informeren over energiebesparing en –opwekking.

Het Energieloket Midden Gelderland is voor vragen op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (085) 30 30 670.

Energiesubsidiewijzer

Wil je energiebesparende maatregelen nemen? Heb jij isolatieplannen voor in je eigen huis? Hoe financier je dat? Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een overzicht. De energiesubsidiewijzer is mooi overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Het gaat om regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau 

Kijk op energiesubsidiewijzer.nl

Groene en lokale energie: het kan!

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, burgers en bedrijven ondersteunen bij energiebesparing en de energietransitie middels energieadviezen, ontwikkeling van duurzame energieprojecten, levering van echte groene stroom en creëren we lokale werkgelegenheid in samenwerking met onze partners. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Cooperatie ValleiEnergie staat voor:

  • Lokale energieopwekking;
  • Geen winstoogmerk;
  • Deelname voor iedereen;

Doe je mee omdat je voor groene energie bent? Spreekt lokaal tot je verbeelding? Of denk je aan de toekomst?

Welke goede reden je ook hebt; je bent van harte welkom als lid van coöperatie ValleiEnergie, als deelnemer aan een zonnecentrale, of als energieklant!

Meer weten over onze coöperatie? Kijk op www.valleienergie.nl

 

Iedereen doet wat!

Steeds meer Nederlanders vragen zich niet meer af óf ze iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát ze kunnen doen. Ontdek wat bij jou past op

 

 

Postcoderoosprojecten

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting.

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.

Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Meer informatie over de regeling vindt u op 

Milieu Centraal

Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.

VvE-energieloket

Het VvE Energieloket Gelderland is in het leven geroepen met ondersteuning van de Provincie Gelderland om Gelderse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met ambities om te verduurzamen te ondersteunen. Wilt u weten hoe u uw gebouw kunt verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling? Ga dan naar: https://vve-energieloket.nl/ U vindt daar ook hoe u in aanmerking komt voor de provinciale subsidie voor een energiescan voor VvE’s.

Woonwensenscan

De woonwensenscan brengt allerlei mogelijke verbeteringen in kaart op het gebied van energie. U krijgt ook inzage in subsidies en financiële mogelijkheden om slimme keuzes te maken.
Wilt u ook uw woning gratis laten scannen. Bel met het Energieloket Midden Gelderland op (085) 30 30 670 of kijk op de website www.elmg.nl/woonwensenscan. Wanneer u inwoner van de gemeente Renkum bent, dan is de scan gratis.

Zonatlas

Als u overweegt om zonnepanelen op uw woning of op een ander gebouw te plaatsen, kunt u de Zonatlas raadplegen. De Zonatlas laat in 1 oogopslag zien welke daken in de gemeente Renkum geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Ook kunnen woningeigenaren met een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

De zonatlas is een hulpmiddel dat voor ieder dak in kaart brengt hoe geschikt het dak is voor zonnepanelen, wat de kosten en opbrengsten zijn. Op de zonatlas kunt u zien welke van uw buurtgenoten ook goed zonnepanelen kunnen plaatsen. Niet alleen particuliere woningeigenaren, maar ook scholen en bedrijven kunnen de zonatlas gebruiken om uit te rekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun dak kunnen opleveren. Via de website https://www.zonatlas.nl/renkum/ kunt u de zonatlas raadplegen.

Pin It on Pinterest

Share This