Clusterwoningen Doorwerth

Clusterwoningen toekomst proof! is een platform voor én door bewoners uit deze wijk om van gedachte te wisselen over het verduurzamen van de woningen en de wijk. 

Doordat de clusterwoningen allemaal dezelfde typen jaren-70 woningen zijn, leent verduurzamen zich goed voor een gezamenlijke aanpak. Het idee is door delen van kennis en met voorbeeldwoningen in verschillende smaken, stapsgewijs met logische kleine- , grotere stappen, of een totaal aanpak in één keer, zonder spijt, de woning te verduurzamen. Samen weet je meer, kom je verder en valt er energie én geld te besparen. 

Met de RRE-subsidie, aangevraagd met de gemeente en vier andere wijkinitiatieven in Renkum, kunnen we van start, met 3 aandachtsgebieden:

  1. Voorbeeldwoningen
  2. Kleine maatregelen
  3. Meten is weten

    1. Voorbeeldwoningen

We laten een maatwerkadvies uitwerken voor “de clusterwoning” door professionals, in een paar smaken. 

Als bewoners geven wij aan wat we belangrijk vinden. Het resultaat is een (stappen)plan dat gebruikt kan worden voor collectieve- of individuele uitvoering. Zo kan je stapsgewijs of in één keer naar ‘toekomstproof’ ongeacht je beginsituatie. Spijt-vrij, haalbaar en betaalbaar. Doorgerekend op prestatie en kosten èn in meer smaken. Waarbij iedereen kan instappen, zowel de clusterbewoners die al veel hebben gedaan, als diegenen die nog moeten starten.

Daarbij worden de lessen gebruikt uit een Europees project Affordable Zero Energy Building (AZEB), ofwel betaalbaar naar ‘nul op de meter’. “be a hero, go to zero”

Een paar belangrijke lessen uit het AZEB-project zijn:

Investeren in de initiatief- en ontwerpfase bespaart kosten. Samenwerken tussen opdrachtgevers en professionals is een must. 

Neem de tijd voor initiatieffase. Onderzoek wat belangrijk is aan randvoorwaarden, bijvoorbeeld bestemmingsplan, beschikbare energievoorzieningen. Met de clusterbewoners schrijven we op wat we belangrijk vinden voor de woning, wat verbetert kan worden. Dit wordt vertaald naar functionele eisen, waarop getoetst kan worden. 

Stuur op ‘levenscycluskosten’, niet op investeringskosten. Vaak zorgt juist net iets meer investeren in kwaliteit voor bijvoorbeeld lagere energiekosten, of meer comfort. 

Zorg voor kwaliteitsborging, maak gebruik van een energieprestatiegarantie.

2. Kleine maatregelen

Het maatwerkadvies is voor de grote stappen. Daarnaast kun je met kleine maatregelen en weinig kosten soms al veel besparen. Bijvoorbeeld met kierdichten, convectorput isoleren of waterzijdig inregelen van je radiator. 

Hiervoor gaan we een aantal activiteiten organiseren. We denken aan buur tot buur coach, het inhuren van professionals voor specifieke tips voor kleine clustermaatregelen, workshops, Cluster Tutorials op onze website.

3. Meten is weten

Wat is mijn energieverbruik, en hoeveel effect heeft een maatregel? Waar zitten de warmtelekken in mijn huis? Wat is de luchtkwaliteit in mijn clusterwoning, is die op orde, of valt er nog wat te verbeteren.

We gaan samen op ontdekkingstocht met een aantal activiteiten. We denken aan wandelingen met de warmtebeeldcamera op zoek naar de warmtelekken als het weer kouder wordt (november/december). Het laten rouleren van een meter voor luchtkwaliteit (airmentor) en delen van onze bevindingen.

We zoeken voor elk plein een ambassadeur, voor communicatie met geïnteresseerde medepleinbewoners, en om de wensen en ideeën te inventariseren.

Heb je zin om mee te doen, of zelf iets te organiseren, of heb je ideeën meldt het via het contactformulier.

Doorwerth Toekomst proof! 

Pin It on Pinterest

Share This