Nieuw Pilot Project Zwerfafval

Nieuw Pilot Project Zwerfafval

De gemeente Renkum neemt tot 31 mei 2021 deel aan een Pilot-project in samenwerking met provincie Gelderland en GoClean. Binnen deze pilot staat de preventieve aanpak van zwerfafval (dmv data verzameling) en samenwerking tussen inwoners en gemeente centraal.  ...
Enquete Grootschalige Energieopwek

Enquete Grootschalige Energieopwek

De gemeente Renkum zet zich in voor een duurzame toekomst voor haar bewoners. Ook in de energietransitie waarbij we de overgang maken van fossiele brandstoffen (zoals olie en aardgas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). De...

Pin It on Pinterest